Rekisteri-/tietosuojaseloste

Huom. Toimitusehtomme löydät täältä.

1. Rekisterinpitäjä

Sanna Kuisma

Sanna Tara Nail Art & Beauty Studio

Takamartintie 3

05810 HYVINKÄÄ

puh. 045 6767 209

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sanna Kuisma

Sanna Tara Nail Art & Beauty Studio

Takamartintie 3

05810 HYVINKÄÄ

puh. 045 6767 209

3. Rekisterin nimi

Sanna Tara Nail Art & Beauty Studio:n  verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojasi voidaan käsitellä seuraavasti:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • maksutapahtumien varmentaminen
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointitarkoitukset
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipidetutkimukset
 • muut samantapaiset käyttötarkoitukset

Voimme luovuttaa asiakkaitamme koskevia tietoja luotettaville kolmansille osapuolille alla mainittujen tarkoitusten sen vaatiessa. Kyseiset osapuolet noudattavat voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä huolehdimme että asiakkaan tiedot ovat suojattu ja niitä käsitellään turvallisella tavalla. Mikäli kaipaat lisätietoja tai haluat poistaa tietosi kolmansilta osapuolilta, voit olla yhteydessä meihin sanna (at) sannataranailart.fi. Huomiothan, että tietojen poistamisella tai rajoittamisella voi olla vaikutusta esimerkiksi palvelujemme käyttökokemukseen tai toimivuuteen.

 • asiakaspalvelu
 • tuotteiden toimitus
 • maksupalvelut
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

 • yhteystiedot, esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti
 • rekisteröitymisen yhteydessä luovutettavat tiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana (suojattuna) ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • sukupuoli ja äidinkieli
 • asiakkuutta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset markkinointikiellot sekä
 • muut mahdolliset asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan keskimäärin viiden vuoden välein ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viiden vuoden jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Sanna Tara Nail Art & Beauty Studio:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Käyttäjä hyväksyy verkkosivulla käydessään erikseen valitsemalla evästeiden käyttämisen palvelun yhteydessä, joiden avulla verkkokaupan palveluja voidaan tarjota entistä paremmin kohdentamalla käyttäjälle hänen käyttäytymisensä pohjalta tuotteita. Käyttäjä voi minä tahansa hetkenä kieltää evästeiden käyttämisen, mutta sillä voi olla merkitystä verkkokaupan toimivuuteen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja saatetaan edellä mainittujen tarkoitusten perusteella luovuttaa säännönmukaisesti kolmansille osapuolille myös EU:n ja ETA alueiden ulkopuolelle luotettaville ja kunniallisille yhteistyökumppaneille jotka täyttävät ns. EU komission määrittelemät Privacy shield- ehdot. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sanna Tara Nail Art & Beauty Studio:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston ja muiden tarkoituksenmukaisien suojausmekanismien avulla. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja tarvittaessa palveluntarjoajat. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. 

Jos tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kohdassa 2. mainitulle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinatutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse asiakaspalveluumme tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Mahdolliset muutokset tietosuojalausekkeeseen tullaan päivittämään  tälle verkkosivulle. Muutoksista ei tiedoteta erikseen.